Studiu despre populaţia din Cluj în secolul XX

Unul din cei mai mari specialişti din secolul XX, Marcel Reinhard apecia faptul că demografia reprezintă o dimensiune a istoriei care intervine sub dubla sa înfăţişare, calitativă şi cantitativă. Modificările care apar în cursul vremii în efectivul şi în compoziţia populaţiei se resimt în apariţia mai multor fenomene şi instituţii noi, cu urmări dintre cele mai complexe în ceea ce priveşte ansamblul social. Istoria populaţiei nu este un domeniu uşor dar apropierea de el ne permite să înţelegem mai bine unele desfăşurări ale acţiunilor din această perioadă şi să încadrăm corect cauzele şi evoluţiile politice, social-economice, culturale şi psihice.

Dinamica populaţiei din Cluj nu a putut să facă abstracţie de la elementele ce ţin de specialitatea numită demografie şi prin urmare a fost un rezultat al impactului tuturor factorilor de influenţă.

Investigarea proceselor demografie din Clujul secolului XX s-a făcut începând cu recensământul din 1900 pentru ca adunarea datelor a avut loc între 1 şi 10 ianuarie 1901 şi a reflectat starea populaţiei la începutul secolului XX aprindu-se la limita superioară cu recensământul din 1992 care a fost şi ultimul făcut în secolul recent încheiat. Pentru a cunoaşte şi înţelege mai bine evoluţia demografia a populaţiei în această perioda s-a făcut o segmentare a intervalului de timp în care au fost analizate elementele ce ţineau de procesele sociale şi economice, de cadrul politic şi administrativ. În mod inevitabil orice periodizare va fi supusă atât la crierii subiective cât şi la criterii obiective. Astfel prima secţiune a cuprins dinamica populaţiei dintre 1900 şi 1929, când Transilvania a fost parte din Imperiul Austro Ungar. Cea de a doua secţiune s-a concentrat pe evoluţia populaţiei din Cluj după 1918 şi până în prezent. Clujul a făcut şi încă face parte din statul român, excepţie făcând perioada septembrie 1940 – septembrie 1944 atunci când oraşul s-a aflat sub administraţia statului Maghiar ca urmare a Dictatului de la Viena din 30 august 1940.